We think outside the bubble

Like children

UI
ארבעת האלמטים לעיצוב ממשק

צבעים

תנועה

שפה

אייקונים

מה אומרים הצבעים

הצבעים מבטאים רגשות ותחושות, יש להם את היכולת ליצור קונוטציה למוצר. לכל צבע יש עולם שלם שעומד מאחוריו. וכשאנחנו עומדים בפני בחירת הצבע לממשק הדיגיטלי יש לכך חשיבות מכריעה עבור המבקרים שלנו. 

 

The architect is comparing the color chart and using the tablet.
Creating icons for app

אייקונים

האייקונים הרבה פעמים מחליפים מילים, השילוב שלהם בממשק עוזר להעביר מסרים ללא המילים, הופך את הממשק לקליל דינמי ומעניין יותר. מפחית את עומס המלל בממשק והופך אותו קליל יותר.

איפיון שפה

שפה בממשק מאפשרת את החיבור בין האלמנטים, עוזרת להבין את סיפור הממשק והכי חשוב מסייעת בבניה ועיצוב האישיות שלו. להתאמת שפה לממשק חשיבות מכרעת.

Crop woman writing on note making plan
Managers discussing application interface

התנועה בממשק

התנועה מוסיפה את הרגש ואת התחושה היא הופכת את הממשק למשהו חי ודינמי. עוזרת ליצור את האישיות המאופיינת ומכניסה את המימד האנושי בין המשתמש לממשק.

UI הטוב ביותר הוא

בשילוב סינרגי של ארבעת האלמנטים